DOWNLOAD:
VDMA deStad

DOWNLOAD:
VDMA deStad
BART KAMERLING
ARCHITECT

BART KAMERLING
ARCHITECT
INFO
CONTACT

BURO

logo eindhoven

Welkom op de website "Bart Kamerling architect".

Het buro is in 2016 opgericht. Duurzaam ontwerpen is onze tweede natuur. In onze ontwerpen integreren we verwijzing uit het verleden in veelal strakke nieuwbouw. Naast nieuwbouw-ontwerpen zet ons buro zich in voor het behouden, gebruiken en hergebruiken van ons erfgoed.

Wij zijn zeer bedreven in het begeleiden en ontwerpen van nieuwbouw en hergebruik initiatieven. Met onze ontwerpen maken we vroegtijdig de do's en don'ts inzichtelijk van uw project. Of het nu een Cpo project, een "ruimte-voor-ruimte" project, hergebruik van bestaand vastgoed, of om een nieuwbouw verkaveling van honderden woningen of een enkele villa betreft, graag willen we samen met u ons volgende project ontwerpen.


DIVERSITEIT AAN PROJECTEN

In de loop van de tijd hebben we veel ervaring opgedaan door een grote diversiteit aan projecten te ontwerpen in de woningbouwsector, de utiliteitsbouw, hergebruik van monumenten en stedenbouw.

Onze ervaring zetten we graag in bij onze vervolg ontwerpen met u.


HOUSING

We ontwerpen vrijstande villa's, grondgebonden woningen, appartement-complexen, zorghotels, CPO-woningen en Senioren woningen.

UTILITY

In de utiliteitsbouw variëren de ontwerpen van gevangenis-complexen, tot fabrieken en kantoren.

URBAN

Voor diverse opdracht gevers ontwerpen we de verkavelings-plannen veelal de uitbreidingsplannen voor grondgebonden woningbouw en herbestemmingsopgaven (waaronder het KVL-terrein, in Oisterwijk)

HERITAGE

In de Agro-bouw ontwerpen we onderzoeks-instellingen (DLV), bedrijfs-verplaatsingen met opstallen, bedrijfswoningen en herbestemmen en ontwikkelen we ook restauratieprojecten (waaronder het MEC in Eindhoven)

logo eindhoven

SUSTAINABILITY

Onze architectuur geeft op eigentijdse wijze antwoord op de vragen van nu. Wij ontwerpen duurzaam waarbij de eco-systemen natuurlijk in het ontwerp zijn opgenomen. We staan immers aan de vooravond van energie-leverende gebouwen.


DNR

Wij hanteren voor al onze opdrachten "De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur" veelal aangeduid als de "DNR 2011".

DNR 2011


Photo of Me

ir. Bart Kamerling ARCHITECT


DUURZAAM

Duurzaam ondernemen is een opdracht die ons allen aangaat. Lange-termijn-denken past ons buro. Wij ontwerpen duurzaam. eco-systemen zijn natuurlijk in het ontwerp opgenomen. We staan aan de vooravond van nul-energie gebouwen of, nog beter, energie-leverende gebouwen. Graag maken we met u het verschil.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo), duurzaam ondernemen of maatschappelijk ondernemen is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet): de triple-P-benadering.

Opdrachten

 • Villa's
 • Her-ontwikkelingsplannen
 • Her-bestemmingsplannen
 • Stedenbouwkundige inbreidingsplannen
 • Stedenbouwkundige uitbreidingsplannen
 • Grondgebonden woninbouw projecten
 • Luxe appartementen met winkels en garage
 • Zorgcomplexen en zorghotel
 • Senioren woningen en appartementen
 • Cpo projecten
 • Sir-55 projecten
 • Agro-bouw
 • Monumenten
 • Bedrijfswoningen
 • Notaris woningen
 • U-bouw
 • Gevangenissen,TEBI,DVA Werkplaatsen, Sport- en dienstengebouwen
 • Brandweerkazerne(s)
 • Gemeentewerf
 • Politieburo's
 • Parkeergarages
 • Fabrieken
 • Kantoren
 • Proefstation(s)


Mijn vaardigheden:

3D-Design

Architectonisch Ontwerpen

Fotografie

PORTFOLIO

PORTFOLIOWEBSITES & APP'S2.0 NIEUW

Villa's

more

City Hall

more

VDMA

more

Evoluon

more

Kavels Oisterwijk

architect

Art

more


×

CONTACT

Adagium:

"Make it as simple as possible, but not simpler."
Albert Einstein"

MIJN ATELIER
logo eindhoven

Stuur een bericht!

Eindhoven, NL
Telefoon: (+31) (0)637172259
Email:

Voor info, of stuur een bericht: