Privacy Statement
Bart Kamerling Architect, gevestigd te Eindhoven aan de grashegge 14, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Door de informatie en de diensten op bartkamerling.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Contactgegevens:
Bart Kamerling Architect is te bereiken via de website: info@bartkamerling.nl
Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacyverklaring van Bart Kamerling Architect en spe­cifiek de Website bartkamerling.nl, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres: info@bartkamerling.nl

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bart Kamerling Architect verwerkt uw persoonsgegevens, voorzover u die kenbaar maakt, om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren bij een bezoek aan onze Website. Hieronder vindt u een volledig overzicht van de persoonsgegevens die wij eventueel verwerken:  
Naam
E-mailadres

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bart Kamerling Architect bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bart Kamerling Architect verstrekt enkel en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bart Kamerling Architect gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze Website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de Website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de Website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze Website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bart Kamerling Architect neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via info@bartkamerling.nl


2018-01-01 v01